Minischool

DE ENIGE MINISCHOOL IN NEDERLAND!
Voor alle kinderen in de leeftijd van 3 tot 12 jaar!

Spelend leren tennissen en tennissend leren spelen

De tendens in Nederland is dat kinderen steeds minder gaan bewegen, niet alleen in de vrije tijd maar ook op scholen. Uit onderzoek van Universiteit Groningen is gebleken dat sporten en spelen op jonge leeftijd een positieve ontwikkeling heeft op de hersenfuncties bij kinderen. Kinderen die sporten, scoren op andere fronten en in latere leerfases, beter dan niet sporters.

De motorische ontwikkelingsfase, de fase waarin mensen hun motorische vaardigheden op doen bevind zich in de leeftijd tussen 5-9 jaar. Na deze tijd is het zenuwgestel voor 95% volgroeid, en is de rek er nagenoeg uit . Voor kinderen is het dus erg belangrijk om juist in deze fase de motorische ontwikkeling te stimuleren.

De wetenschap leert ons dat deze motorische vaardigheden het beste spelenderwijs en op zeer jonge leeftijd geleerd kunnen worden. Helaas is er slechts een klein percentage van kids in deze leeftijdsgroep die tennist. Wij vinden dit een gemiste kans! Tennis is een enorm complexe sport en heeft juist daardoor veel te bieden op het gebied van motoriek en vorming.

Niet alleen ruim baan voor motoriek en behendigheid! Maar ook voor kijken, gevoel en luisteren. De visuele, kinetische en auditieve trainingen. Kinderen gaan op een speelse en eenvoudige manier basisvaardigheden ontwikkelen die niet alleen voor tennis opgaan, maar ook voor andere sportsoorten.

De gekozen materialen en hulpmiddelen zijn geheel gericht en aangepast op leeftijdsgroepen en niveau. Doel: Zo snel mogelijk samen leren spelen. Door het werken met level’s en differentiatie, op vlakken van oefenstof en niveau, worden de jonge spelers steeds meer en meer geprikkeld. Resultaten zullen dan ook niet uit blijven.

DE OPBOUW VAN NIVEAU

In de opbouw op niveau van de kinderen, wordt er een kleuren systeem gehanteerd, deze heeft te maken met baangrootte en balsoort,op basis van leftijd en lengte van kinderen!Dit komt ten goede aan de ontwikkeling van jonge kinderen. Vanaf 2012 wordt wereldwijd dit systeem gehanteerd! BLAUW/ROOD/ORANJE/GROEN

MINISCHOOL GROEPEN

Blauw 3-4-5 jaar

Dit is de groep voor de aller jongste kinderen leeftijd 3-4-5 jaar, er wordt gewerkt met aangepaste velden 3 m bij 7 meter lang, met speciale ballonballen en materiaal, hierdoor kunnen de kinderen heel snel leren overspelen. Samen ontdekken en bewegen. Het op doen van ervaringen en prikkels op visueel , kinetisch en auditief vlak , zijn belangrijkste factoren .

Rood 5-6-7 jaar

Het volgende niveau, uit de blauwe groep of op leeftijd en kunnen, Ga je door naar een volgend level. Van hieruit ontwikkelen en doorgroeien naar de oranje . Er wordt gespeeld met ballon/rode/oranje bal. Samen leren spelen en motorisch ontwikkelen is belangrijkste factor. We noemen hier : Oriënteren- Differentiëren -Balans -Ritme- Reactievermogen.

Oranje 7-8-9 jaar

Deze groep oefent en speelt op rood of oranje veld. ER wordt gespeeld met oranje en in later stadium groene bal.Er is veel aandacht voor motorisch door ontwikkelen tot wedstrijdspeler. In deze groep is het aan te raden om mee te doen met de fysieke vorming. Vanuit deze groep kan je geplaatst worden bij de Top-Tennis.

Groen 8-9-10-12 jaar

Deze groep oefent en speelt op driekwart- of hele baan. Er wordt gespeeld met groene en in later stadium met gele bal. Veel aandacht gaat uit naar spelsituaties , bijbehorend voetenwerk en motorisch door ontwikkelen. Ook vanuit deze groep is het mogelijk om uitgenodigd te worden voor Top-Tennis.