TENNIS4KIDZZ 

DE TENNISOPLEIDING                                         Voor alle kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar

Hoe kan je gratis 3 keer mee doen? Lees dan onderaan de pagina!

TENNIS4KIDZZ  Door spelen leren tennissen.

De tendens in Nederland is dat kinderen steeds minder gaan bewegen, niet alleen in de vrije tijd maar ook op scholen. Uit onderzoek van Universiteit Groningen is gebleken dat sporten en spelen op jonge leeftijd een positieve ontwikkeling heeft op de hersenfuncties bij kinderen. Kinderen die sporten scoren op andere fronten en in latere leerfases beter dan niet sporters.

De motorische ontwikkelingsfase, de fase waarin mensen hun motorische vaardigheden op doen, bevindt zich in de leeftijd tussen 5-9 jaar. Na deze tijd is het zenuwgestel voor 95% volgroeid, en is de rek er nagenoeg uit. Voor kinderen is het dus erg belangrijk om juist in deze fase de motorische ontwikkeling te stimuleren.

De wetenschap leert ons dat deze motorische vaardigheden het beste spelenderwijs en op zeer jonge leeftijd geleerd kunnen worden. Helaas is er slechts een klein percentage van kids in deze leeftijdsgroep die tennist.  Wij vinden dit een gemiste kans!  Tennis is een enorm complexe sport en heeft juist daardoor veel te bieden op het gebied van motoriek en vorming.

Niet alleen ruim baan voor motoriek en behendigheid!  Maar ook voor plezier, kijken, gevoel en luisteren: de visuele, kinetische en auditieve trainingen. Kinderen kunnen op een speelse en eenvoudige manier basisvaardigheden ontwikkelen die niet alleen voor tennis opgaan, maar ook voor andere sportsoorten.

De gekozen materialen en hulpmiddelen zijn geheel gericht en aangepast op leeftijdsgroepen en niveaus.  Doel is zo snel mogelijk samen leren en kunnen spelen.  Door het werken met levels en het aanbrengen van progressies, op vlakken van oefenstof en niveaus, worden de jonge spelers steeds meer en meer geprikkeld. Het plezier tijdens het oefenen en ontdekken straalt van de kinderen af. Resultaten zullen dan ook niet uit blijven.

DE INDELING OP NIVEAU EN LEEFTIJD

In de opbouw op niveau van de kinderen, wordt er een kleuren systeem gehanteerd. Deze heeft te maken met baangrootte, balsoort, leeftijd en lengte van kinderen. Dit komt ten goede aan hun ontwikkeling. Vanaf 2012 wordt wereldwijd dit systeem gehanteerd!

BLAUW/ROOD/ORANJE/GROEN

 

Blauw 4-6 jaar              

Dit is de groep voor de allerjongste kinderen. Er wordt gewerkt met aangepaste velden, 3 m bij 8 meter, met speciale ballonballen en materiaal.  Hierdoor kunnen de kinderen heel snel leren overspelen.  Samen ontdekken en bewegen. Het op doen van ervaringen en prikkels op visueel, kinetisch en auditief vlak zijn de belangrijkste factoren. Deze kinderen spelen nog geen wedstrijdjes.

Rood 5-8 jaar                

Rood is het volgende level. Kinderen in rood spelen op een veld van 6 bij 11 m. Zij oefenen met ballon-/rode-/oranjebal. Ze leren spelenderwijs. Samen leren spelen en motorisch ontwikkelen is de belangrijkste factor. We noemen dit het ontwikkelen van: Oriënteren, differentiëren, balans, ritme en reactievermogen.

In deze groep gaan ze het spelletje ontdekken en spelen voor het eerst wedstrijdjes met eenvoudige telling. De wedstrijdjes zijn echter kort. Er wordt gepeeld in teamverband. De bal waarmee zij deze wedstrijdjes spelen is de rode bal. Zij kunnen mee doen aan de rode competitie.

Oranje 7-10 jaar       

Next level is oranje. In oranje gaan de kinderen echt samenspelen en ontwikkelen zij tactisch vermogen. Zij leren door oefenen en trainen. Het speelveld is 8 bij 18 meter. Deze groep oefent en speelt op rood of oranje veld. Zij oefenen met de rode en oranje bal. in later stadium gaan zij over naar de groene bal. Er gaat veel aandacht uit naar het motorisch door ontwikkelen tot wedstrijdspeler. In deze groep is het aan te raden om mee te doen met de fysieke vorming. Vanuit deze groep kunnen de kinderen door stomen naar de club overstijgende training of geplaatst worden bij de toptennis groep. Zij spelen wedstrijdjes met verkorte telling. Hierbij wordt voor het eerst dubbelspel gespeeld. Er wordt gepeeld met de oranje bal en kunnen mee doen aan de oranje competitie.

Groen 8-12 jaar 

De laatste stap. Groen oefent en speelt op driekwart- of hele baan.  Er wordt gespeeld met de groene en in later stadium met de gele bal. Veel aandacht gaat uit naar spelsituaties en wedstrijdvormen met bijbehorend voetenwerk. Motorisch door ontwikkelen is erg belangrijk, starten, lopen, slaan en terugbewegen. Zij spelen korte wedstrijdjes. Zowel enkel- als dubbelspel. In competitie verband noemen we dit de groene competitie. Er wordt gespeeld met de groene bal. Ook vanuit deze groep is het mogelijk om uitgenodigd te worden voor toptennis.

Wil je een keer mee doen?

 

Tennisschool Henk de Boom biedt in 2019-2020 de mogelijkheid om met zijn leermethode kennis te maken en  om eens te ervaren wat tennis4kidzz inhoudt. Kinderen kunnen 3 keer kosteloos meedoen. *

Ben je 4, 5, 6, 7 of 8 jaar oud? Heb je nog nooit getennist en lijkt het je wat? Schrijf dan in bij tennis4kidzz Of stuur een mail naar: henk@tennisschoolhenkdeboom.nl  Op diverse dagen is het mogelijkheden om mee te doen. We gaan, spelen, bewegen en tennissen.

Racket is niet nodig alleen goede zin!

Locatie: ZOMER              Tielse LTC                 Laan van Westroyen 75   Tiel

Locatie: WINTER            Tennis Plaza Tiel     Oude Medelsestraat 11   Tiel

Inschrijven via de website: www.tennisschoolhenkdeboom.nl

Daarna knop: inschrijven winter 2019-2020 / tennis4kidzz-kennismaking

*Alleen starters krijgen de mogelijkheid om gebruik te maken van, deze aanbieding.