TENNIS4KIDZZ 

DE TENNISOPLEIDING
Voor alle kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar

SPELEND LEREN SPELEN

De tendens in Nederland is dat kinderen steeds minder gaan bewegen, niet alleen in de vrije tijd maar ook op scholen. Uit onderzoek van Universiteit Groningen is gebleken dat sporten en spelen op jonge leeftijd een positieve ontwikkeling heeft op de hersenfuncties bij kinderen. Kinderen die sporten, scoren op andere fronten en in latere leerfases, beter dan niet sporters.

De motorische ontwikkelingsfase, de fase waarin mensen hun motorische vaardigheden op doen bevind zich in de leeftijd tussen 5-9 jaar. Na deze tijd is het zenuwgestel voor 95% volgroeid, en is de rek er nagenoeg uit. Voor kinderen en trainers is het dus erg belangrijk om juist in deze fase  de motorische ontwikkeling te stimuleren.

De wetenschap leert ons dat deze motorische vaardigheden het beste spelenderwijs en op zeer jonge leeftijd geleerd kunnen worden. Helaas is er slechts een klein percentage van kids in deze leeftijdsgroep die tennist. Wij vinden dit een gemiste kans! Tennis is een enorm complexe sport en heeft  juist daardoor veel te bieden op het gebied van motoriek en vorming.

Niet alleen ruim baan voor motoriek en behendigheid!  Maar ook voor plezier, kijken, gevoel en luisteren. De visuele, kinetische en auditieve trainingen. Kinderen kunnen op een speelse en eenvoudige manier basisvaardigheden ontwikkelen die niet alleen voor tennis opgaan, maar ook voor andere sport soorten.

De gekozen materialen  en hulpmiddelen  zijn  geheel gericht en aangepast op leeftijdsgroepen en niveaus.  Doel is, zo snel mogelijk samen leren  en kunnen spelen.  Door het  werken met levels en het aanbrengen van progressies, op vlakken van oefenstof en niveaus, worden de jonge spelers steeds meer en meer  geprikkeld. Het plezier  tijdens het oefenen en ontdekken  straalt  van de kinderen af, resultaten zullen dan ook niet uit blijven.

DE INDELING OP NIVEAU EN LEEFTIJD

In de opbouw op niveau van de kinderen, wordt er een kleuren systeem gehanteerd, deze heeft te maken met baangrootte en balsoort, op basis van leeftijd en lengte van kinderen! Dit komt ten goede aan de ontwikkeling  van jonge kinderen. Vanaf 2012 wordt wereldwijd dit systeem gehanteerd!

 

Tennis4kidzz tekst copy.jpg

Blauw 3-5 jaar                         

Dit is de groep voor de aller jongste kinderen. Er wordt gewerkt met aangepaste velden 3 m bij 8 meter lang, met speciale ballonballen en materialen, hierdoor kunnen de kinderen heel snel leren overspelen.  Samen ontdekken en bewegen. Het op doen van ervaringen en prikkels op visueel, kinetisch en auditief vlak, zijn belangrijkste factoren. Deze kinderen spelen nog geen wedstrijdjes

Rood  5-8 jaar                                     

Rood is het volgende level, kinderen in Rood spelen op rood veld 6 bij 11 m veld, zij oefenen met  ballon-/rode-/oranjebal. Ze leren spelenderwijs. Samen leren spelen en motorisch ontwikkelen is belangrijkste factor. We noemen dit het ontwikkelen van:  Oriënteren, differentiëren, balans, ritme en reactievermogen. In deze groep gaan ze het spelletje ontdekken en spelen voor het eerst wedstrijdjes met eenvoudige telling. De wedstrijdjes zijn echter kort. Er wordt gepeeld in teamverband. De bal waarmee zij deze wedstrijdjes spelen is de rode bal. Zij kunnen mee doen aan de rode competitie.

Oranje  7-8-9 jaar                 

Next level, oranje. In Oranje gaan  de kinderen echt samenspelen en ontwikkelen zij tactisch vermogen. Zij leren door oefenen en trainen. Het speelveld is  8  bij  18 meter. Deze groep oefent en speelt op rood of oranje veld. zij oefenen met rode,oranje bal in later stadium gaan zij over naar de groene bal. Er gaat veel aandacht uit naar het  motorisch door ontwikkelen tot wedstrijdspeler. In deze groep is het aan te raden om mee te doen met de fysieke vorming. Vanuit  deze groep kunnen de kinderen door stomen naar de club overstijgende training of  geplaatst  worden bij de toptennis groep. Zij spelen wedstrijdjes met verkorte telling. Hierbij wordt voor het eerst dubbelspel gespeeld. Er wordt gepeeld met de oranje bal en doen mee aan de oranje competitie. Dit is de groep die mee kan gaan doen met KNLTB instoomniveau oranje.

Groen  9-10-11-12 jaar         

De laatste stap. Groen oefent en speelt op driekwart- of hele baan.  Er wordt gespeeld met groene en in later stadium met gele  bal. Veel aandacht gaat uit naar spelsituaties en wedstrijdvormen met bijbehorend voetenwerk. Motorisch door ontwikkelen is erg belangrijk, starten, lopen, slaan en terugbewegen. Zij spelen korte wedstrijdjes. Zowel enkels als dubbelspel. In competitie verband noemen we dit de groene competitie. Er wordt gespeeld met de groene bal. Ook vanuit deze groep is het mogelijk om mee te doen met KNLTB instroomniveau groen of aansluiten bij toptennis.